Co bylo dříve?

Historie

Od počátku minulého století se do hor vydávali turisté, obdivující jejich krásu. Hladoví a žízniví se samozřejmě domáhali občerstvení. To místním hospodářům poskytlo další zdroj obživy. I Hančova bouda se takto postupně stala horským pensionem a naši předci ji v roce 1936 přestavěli zhruba do současné podoby.

Naštěstí přestála všechny dějinné zvraty a rodinným pokračovatelům se naskytla možnost dále vést podnik v duchu zakladatele Bohumila Hanče.